Skip to content

JOE SATO Welcome to Jobless edit by TS.Bros

JOE SATO Welcome to Jobless edit by TS.Bros

JOE SATO welcome to jobless skate shop edit by TS.Bros

-featuring-
yoshi san/yamaken san/mocchi- san/ryota honda/shuma kimoto/andy/kodai tsukamoto/joichiro sakai/yuto saiki

jobless family : shotaro kakihira
hironosuke koga

-TS.Bros 焚き火ションベンブラザーズ-
joe sato/goe sato/sei sato/akira noda/daiki takagi
/genki taniguchi/yusuke asahi/takumi adachi/hiroki yamamoto

film goe sato
graphic & animation genki taniguchi
edit akira noda
support yusuke asahi
hajime san
zacky san
tk park by kondo san
actor daiki takagi

-beat- & music
$ELMA MINDSIGHTUDIO
SHABVNI – GEKKO ( Prod.$ELMA)
週末CITY PLAY BOYZ – TOMATO SOUP